МЕНИ

Насловна » Надлежности » Интероперабилност железничког система

Интероперабилност железничког система

У области интероперабилности железничког саобраћаја, као национално тело за безбедност железничког саобраћаја, Дирекција за железнице има следеће надлежности:

 1. издаје дозволе за коришћење структурних подсистема на основу провере техничке усклађености и безбедне интеграције у систем,
 2. издаје дозволе за тип возила,
 3. издаје дозволе за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ,
 4. издаје додатне дозволе за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ,
 5. издаје дозволе за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ,
 6. издаје додатне дозволе за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ,
 7. води и ажурира Национални регистар железничких возила,
 8. објављује техничке спецификације интероперабилности,
 9. доноси прописе из области интероперабилности,
 10. доноси списак стандарда из области интероперабилности,
 11. води све потребне евиденције на основу Закона о интероперабилности железничког система,
 12. обавља остале послове на основу Закона

У области интероперабилности железничког саобраћаја, као именовано тело, Дирекција за железнице има следеће надлежности:

 1. издаје сертификат о верификацији подсистема железничка возила (осим теретних кола) или његовог дела према националним прописима.

 

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака