МЕНИ

Насловна » Услуге » Захтев за информације од јавног значаја

Захтев за информације од јавног значаја

На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи којима располаже Дирекција за железнице, а који су настали у раду или у вези са радом овог органа доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата