МЕНИ

Насловна » Надлежности » Лиценцирање железничких превозника

Лиценцирање железничких превозника

Превоз робе и путника у железничком саобраћају може вршити само железничких превозник или железнички превозник за сопствене потребе, тј. привредно друштво или друго правно лице које поседује Лиценцу за превоз у железничком саобраћају у складу са Законом о железници („Службени гласник РС“,бр.41/2018 од 31.5.2018).

Дирекција за железнице у оквиру својих надлежности из ове области обавља следеће послове:

 1. Издаје Лиценцу за превоз робе и/или путника,
 2. Издаје Лиценцу за превоз за сопствене потребе,
 3. Проверава сваких 12 месеци да ли железнички превознк испуњава прописане услове и
 4. Води евиденцију о издатим лиценцама.

Лиценца се издаје на неограничено време у форми решења и на обрасцу лиценце.

 

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака