МЕНИ

Насловна » Услуге » Железнички превозници

Железнички превозници

Лиценцa за превоз у железничком саобраћају

Сертификат о безбедности за превоз у железничком саобраћају

Сертификат о безбедности индустријске железнице за превоз

Сертификат о испуњености радионице за одржавање железничких возила

Сертификат за обављање техничког прегледа

Сертификат за лице задужено за одржавање теретних кола (ЕЦМ)

Дозвола за управљање вучним возилом (Дозвола за машиновође)

Жалба на одлуку послодавца којом се одбија захтев за издавање или ажурирање додатног уверења

Дозвола за пуштање инфраструктурних подсистема у рад

Сертификат о верификацији подсистема или његовог дела према националним прописима

Дозвола за тип возила

Дозвола за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ

Додатна дозвола за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ

Дозвола за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ

Додатна дозвола за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ

Дозвола за коришћење возила на туристичко-музејској железници

Упис у национални регистар железничких возила (NVR)

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата