МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи жичара » Издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације

Издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације

Одобрење за рад специфичне вучне инсталације издато од стране Дирекције за железнице је предуслов за пуштање у рад специфичне вучне инсталације (покретна трака,zip line и боб на шинама).

Законом о жичарама за транспорт лица ("Службени гласник РС", бр. 38/2015) , чл. 36. и Правилником о поступку добијања одобрења за рад специфичне вучне инсталације, "Службени гласник РС", бр. 41/2017 прописан је поступак његовог издавања.

Захтев за добијање Одобрења за рад специфичне вучне инсталације са пратећом документацијом у складу са Законом о жичарама за транспорт лица, подноси управљач жичаре Дирекцији за железнице.

Уз захтев за издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације прилаже се употребна дозвола или дозвола за постављање објекта, план одржавања за следећу годину који садржи Извештај о извршеном годишњем техничком прегледу и евиденција о издатим уверењима о стручној оспособљености свих лица која учествују у одржавању и раду жичаре, као и прописани документи о усклађености.

Одобрење за рад специфичне вучне инсталације се издаје на период од годину дана.

Износ таксе за поступак

У поступку издавања Одобрења за рад специфичне вучне инсталације плаћа се:

- Такса за издавање одобрења за рад специфичне вучне инсталације (Закон о РАТ чл. 2. Тарифни број 148) – 20.460,00 дин

Законски и подзаконски акти који се примењују на поступак

 1. Закон о жичарама за транспорт лица
 2. Закон о републичким административним таксама
 3. Правилник о поступку добијања одобрења за рад специфичне вучне инсталације

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 КОРОНА ВИРУС-COVID-19 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата